08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

}

Hjälp Jemens barn i ett bortglömt krig!

Just nu är delar av Afrika drabbad av den värsta hungersnöden i vår historia. I bara Jemen som ligger på andra sidan sundet på Arabiska halvön lider 21 miljoner människor av både svältkatastrof och ett bortglömt krig. ADRA är på plats och behöver din hjälp för att lindra nöden!

Miljontals barn, kvinnor och män är drabbade av effekterna av torka och konflikter i delar av Afrika och Jemen och på randen till svält. 700 000 barn är akut undernärda. Länderna som drabbats värst är Jemen, Nigeria, Somalia, Kenya och Södra Sudan. I enbart Jemen räknar man med att mellan 7-10 miljoner människor svälter och speciellt barn behöver akut vård för att överleva.

Ett fruktansvärt krig

Kriget i Jemen inleddes officiellt 2015 men interna stridigheter och utländsk inblandning har pågått längre än så. I dagsläget behöver ca 80 procent av Jemens 27,4 miljoner innevånare hjälp att överleva dagen. Befolkningen är fångade i ett s.k. proxykrig mellan Saudi Arabien och dess allierade på ena sidan och Iran med sina förbundspartners på andra. Kriget har varit brutalt och hänsyn till de civila har varit i närmast obefintlig. Hamnar och flygplatser är till stor del förstörda. Skolor och sjukhus har bombats. Landets infrastruktur är i det närmast helt bortsprängt. Men få känner till det. 

Vi behöver Din hjälp

ADRA har varit på plats i Jemen i över 20 år och ADRA Sverige har de senaste åren stöttat ADRA Jemens försök att lindra lidandet i den pågående krisen. I dagsläget kan inga långsiktiga insatser genomföras utan all fokus ligger idag på att säkerställa att det finns civila som har överlevt kriget när alla vapnen har tystnat. Alla tänkbara förnödenheter, sjukvårdsmaterial och verktyg lider det stor brist på. ADRA Sverige kommer att stötta ADRA Jemen i deras arbete med att genomföra en försörjningstransport med medicinskt material i norra Jemen så fort som möjligt.

Nu behöver vi Din hjälp! Utan din hjälp kan vi inte utföra denna transport!

Vi vädjar till dig att ge en generös gåva till Jemens krigsdrabbade barn och vuxna!

100kr ger mediciner till 8 barn & vuxna
300kr ger läkarvård till 24 barn & vuxna
500kr ger medicinsk behandling åt 40 patienter

Ge med hjärtat – ge hopp om en ljusare framtid till barn och vuxna i ett bortglömt krig!

SÅ KAN DU GE DIN GÅVA

Ge en gåva direkt

Plusgiro: 90 07 21-2
Swish: 123 900 72 12

* Märk inbetalningen med "Katastrofhjälpen"

Tack för Din gåva – den räddar liv!