08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Evaluering i fält

Under november månad gjordes en extern evaluering av ADRA Ugandas arbete i flyktinglägren för Sydsudanesiska flyktingar i norra Uganda. Utvärderingen gjordes på två av Svenska Missionsrådet medlemsorganisationer (ADRA & IAS) och var en mycket lärorik övning där organisationerna fick följa utvärderingen steg för steg genom en blogg, och hade möjligheter att ge input på det som skrevs och observerades. En mycket positiv evaluering som ger oss ett nytt ord i biståndssammanhang – ”Developmental Relief”. Arbetet som görs i Uganda för flyktingarna går längre än ett vanligt Humanitärt projekt och hjälper människor att enklare klara av sin framtid trots den svåra situationen de befinner sig i.

Bloggen hittar du på: https://smcugandaeval.wordpress.com/