08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Beirut

...de kan inte göra det ensamma.

4 augusti inträffade en katastrofal explosion i Beirut. 2 750 ton ammoniumnitrat exploderade i huvudstaden skickades landet in i en extraordinär kris.

Situationen i Beirut var redan kritisk med hög arbetslöshet och stigande fattigdom, vilket även förvärrades av Corona.
När 2 750 ton ammoniumnitrat exploderade i huvudstaden skickades landet in i en extraordinär kris.

ADRA Libanon fick sitt kontor skadat av den enorma tryckvågen och nu jobbar alla intensivt med att hjälpa alla de drabbade. ADRA International stöttar, läs mer om det här

Vi befinner oss i en kris, och vi behöver hjälp. 

Libanon har förklarat en två veckors krissituation i hela landet. Redan före explosionen, som antagligen har lämnat cirka 300 000 människor hemlösa, levde nästan hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Att landet gick in i lockdown till följd av Corona pandemin gjorde situationen ännu med besvärlig. 
När 30 procent av befolkningen är arbetslös, utan pengar, jobb eller skydd kommer stora folkmassor att behöva omedelbar hjälp. 

Abikheir från ADRA Libanon beskriver situationen som värre än inbördeskriget som landet upplevde på 70- och 80-talet.

”Vi har aldrig varit så långt nere som nu, både ekonomiskt, politiskt och humanitärt. När jag går runt på gatorna ser jag människor som vill hjälpa varandra, medmänniskor som distribuerar vatten och mat och som försöker bygga upp hus, inte bara för sig själva utan också för andra. Det enda positiva med krisen är att se hur många som vill hjälpa till. Det hjälper till att veta att vi inte är ensamma.” 

Abikheir själv arbetar för att hjälpa där han kan. ADRA Libanon är nu ute på fältet i Beirut och hjälper till med vatten och kritisk utrustning för brandkåren och civila arbetare. ADRA hjälper också till med sängar och generatorer, eftersom staden är utan el i större delar av staden är utan el. Flera av ADRA:s team arbetar nu hårt för att hjälpa överlevande barn och familjer med vatten, mat och en plats att sova på. 

Vill du hjälpa?

Genom din gåva kan du stödja ADRA:s katastrofhjälp. 

GE EN GÅVA