08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

ADRA Sverige välkomnar ny ledare & personal

ADRA Sverige genomför flera personalförändringar under våren.

Vi välkomnar Siri Bjerkan Karlsson som ny direktor från och med den 1 maj 2017. Hon efterträder Carsten Berglund som går i pension. Som ledare för ADRA Sverige ansvarar Siri bland annat för ADRA:s relationer till Svenska missionsrådet och andra intressenter samt projekthantering och information.

Izla Bethdavid Boltena blir ny programansvarig för SMR-programmet från den 1 maj. Hon har arbetat som projekthandläggare sedan 2009. Hon fortsätter med projekthantering samt ansvaret för webb- och insamlingskommunikation.

Vi välkomnar även Catharina Erikson som controller och projekthandläggare med ansvar för program- och projektbudgetar, administrativa ekonomiska rapporter, budgetuppföljning ekonomiska rapporter och projekthantering. Hon har de senaste 20 åren arbetat som ekonomiansvarig i ett privat företag och börjar arbeta med ADRA den 1 augusti 2017.

Vi hälsar ny och nygamla medarbetare välkomna och tackar Carsten Berglund för sju år av gediget arbete.