08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

ADRA Sverige: Ny personal

ADRA Sverige genomför flera personalförändringar under hösten.

Vi välkomnar Mattias Korswing till ADRA Sverige. Han kommer att arbeta med insamling samt och humanitärt arbete i höst. Mattias har under de senaste åren varit medlem i ADRA-utskottet och han kommer från en tjänst som säkerhetschef på Arriva Sverige AB. Mattias har en fil. kand. i internationell kris- och konflikthantering.

Vår humanitära handläggare Duhitha Wijeyratne har fått en ny tjänst hos UNDP i Addis Abeba, Etiopien och kommer avsluta sin tjänst på ADRA Sverige i september. Hon har arbetat hos ADRA Sverige sedan december 2014 och vi önskar henne lycka till i sin nya tjänst.