08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA Sverige börjar samarbeta i nytt land – Namibia

Namibia är ett av de mest glesbefolkade länderna i hela världen. 2.2 miljoner människor lever på en landyta som är ungefär dubbelt så stort som Sverige.

Hiv & aids prevalensen i landet är en av de högsta i världen med 13,3% av befolkningen som är smittade och 17% av alla barn under 18 år har mist minst en förälder i aids. Gravida kvinnor har en prevalens på mellan 18-22% vilket är en stor fara för att barn föds som hiv positiva.

ADRA Namibia

ADRA Namibia registrerades i landet år 2004 som en humanitär organisation och hade några års verksamhet innan all verksamhet stannade av 2008. Men under 2014 har verksamheten startats upp igen. De har flera vattenförsörjnings projekt (med soldrivna pumpar) och projekt som arbetar för att ge människor säker tillgång till mat.

Nytt land i ADRAs ”Building Hope” program
ADRA Sverige driver sedan 2004 ett Training of Trainers program som heter ”Building Hope”. Det är ett hiv & aids program som drivs i flera olika länder och från 2016 har ADRA Sverige inkluderat Namibia i detta arbete. Programmet är ett samarbete som ADRA genomför tillsammans med Adventistsamfundet i de olika länderna. Pastorer och församlingsledare med deras fruar utbildas som rådgivare med baskunskaper kring hiv & aids och med kunskaper om hur man kan bli en bra rådgivare. Var och en i sin tur utbildar 10 andra volontärer i församlingarna som sedan arbetar aktivt med människor både i församlingen och i samhället runt omkring. 

 

Hjälper miljontals människor
Programmet har stöttat över 2 miljoner människor runt om i världen under åren och har bidragit till minskat diskriminering, snabbare testningar, bättre och mer noggrann intag av mediciner och att färre människor dött eller blivit föräldralösa.
Nuvarande fas av programmet började i januari 2016 och kommer att pågå till december 2018 med förhoppning om en fortsättning fram till 2021. 

Siri Bjerkan Karlsson från ADRA Sverige är ansvarig för ”Building Hope” programmet och besökte Namibia i april 2016 tillsammans med missionsföreståndare Göran Hansen för att officiellt starta upp programmet och för att bistå i den fortsatta planeringen för implementering av det här viktiga programmet.