08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA Jubileumskalender

Beställ här...

När en katastrof inträffar finns ADRA ofta redan på plats i de drabbade länderna och kan ge snabb hjälp. Man delar ut mat, kläder, förser människor med rent vatten och ser till att de har det mest nödvändiga för att klara vardagen. ADRA arbetar också med att hjälpa människor att utvecklas att på längre sikt klara sitt uppehälle och bevara sin värdighet och komma ur fattigdom.

Kalendern är en del i en informationskampanj, och ditt stöd är viktigt i vårt arbete för att förbättra förutsättningarna för alla som behöver hjälp.

Beställning av ADRAs årskalender 2021

Kalendern skickar vi till er när ni fyller i formuläret och skänker en gåva på mer än 200 kr som går till ADRAs kampanj Framtidshopp.

Fyll i formuläret och gör din beställning av ett eller flera egna exemplar av kalendern för 2021.

Följande behöver åtgärdas:

Swisha in betalningen av kalendern till oss med samma mobilnummer som du angivit ovan så kan vi matcha betalningen och skicka dig din beställning.