08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA Jubileum

100 ÅR AV INSAMLING!
HJÄLP OSS ATT FÅ 100 NYA FRAMTIDSFADDRAR PÅ 100 DAGAR.

ADRA Sverige firar 100 år av insamling för utvecklingsarbete.

1919 kände det lilla Adventistsamfundet att medlemmarna ville stödja evangelisation, utbildning och hälsoarbete inte bara i Sverige, utan även i Kina, Afrika och Sydamerika. Hälsa och utbildning ansågs då lika viktigt som predikande. De tidiga Adventistsyskonen var inte rika människor, men nitiska. De sålde tidningar, böcker och traktater för att få ihop medel.
Eleverna från den då nyetablerade Ekebyholmsskolan reste redan på 30-talet runt i landet under hösten för att samla ihop pengar, inte för sig själva utan för den mission som de brann så mycket för. Detta blev sedan en mycket viktig tradition för samfundet och har varit det ända fram till idag.

Missionens arbetsfält

Missionärernas arbete för människors utveckling inom utbildning och hälsa, i tillägg till den andliga dimensionen var en viktig början till det som idag är det moderna biståndsarbetet som ADRA gör.

Ett av de länder som låg nära de svenska missionärernas hjärtan var Etiopien där missionsarbetet påbörjades redan 1921. Adventistsamfundet etablerade skolor och sjukhus med stöd och uppmuntran av Kejsaren Haile Selassie. Vår Svenska ADRA ledare, Siri Bjerkan Karlsson, växte upp i en missionärsfamilj i Etiopien och återvände senare med sin man och familj till andra delar av Afrika för att arbeta. Hon räknar sig själv som väldigt Afrikansk i sitt hjärta.

Förståelsen av utvecklingsarbete

Adventistsamfundet förstod tidigt hur viktigt utvecklingsarbete är, redan före andra världskriget skapades en utvecklingsavdelning som kallades SAWS (Seventh Day Adventist Welfare Services). Hjälpen gick efter andra världskriget mest till Europa som stöd för uppbyggandet efter krigets härjningar. Under 1985 ändrades namnet till ADRA (Adventist Development & Relief Agency) och insamlingen av medel länkades till ADRAs arbete.

Framtidshopp

Insamlingsaktiviteter i Sverige fyller 100 år och har genom åren haft olika namn, Skördeinsamling, Hjälpaktion för att nu kallas Framtidshopp. Målet för insamlingens arbete är i stort sett samma som för 100 år sedan ”Att visa Guds kärlek till de fattiga och behövande genom att arbeta för att förbättra deras levnadsförhållanden.”. Genom ADRAs aktiviteter vill vi ge människor hopp om en bättre framtid i en värld som är fylld av oro och orättvisor.

Tack vare dig!

De medel som samlas in är grunden för ADRAs arbete. Barn får möjlighet att gå i skolan, njuta av bättre hälsa och sin barndom. Mödrar får lära sig läsa, skriva och starta livskraftiga små företag, jordbrukare får utbildning i mer effektiva jordbruksmetoder, allt för att kunna försörja sina familjer. Kvinnor lär sig om sina rättigheter så att deras röst skall höras och tas på allvar i deras olika samhällen.

ADRA ger fler och fler människor tillgång till rent vatten. Familjer som härjats av krig, hunger och översvämningar får vatten, mat och skydd.

Allt detta är möjligt pga. våra fantastiska givare. Vi vill tacka varje individ som har gett till ADRA av sina pengar, tid eller talanger, oavsett om det är engångsdonationer, regelbundna gåvor eller som månadsgivare. Vi skulle inte kunna göra detta utan ditt stöd. Din kärlek och generositet förändrar verkligen världen – ett projekt i taget. Barns liv, män och kvinnors liv förändras mer än man tror av dina gåvor.

Vårt arbete stannar inte där. Så länge som det finns människor som behöver stöd, skydd och utveckla sina liv kommer ADRA att finnas där. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver ditt stöd för att bygga en hoppfull framtid för världen tillsammans.


Bli Framtidsfadder idag och se hur din gåva, oavsett storlek, förändrar liv – varje månad.

Bli Framtidsfadder