08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

ADRA hjälper drabbade i Haiti

Tusentals barn och deras familjer är i stort behov av stöd efter orkanen Matthew som nyligen härjade på Haiti. Orkanen var en av de mest kraftfulla under det senaste decenniet. ADRA är på plats för att tillgodose
deras behov.

Nästan 900 människor har dött efter orkanen Matthew i Haiti. Över 350.000 människor behöver hjälp och det rapporteras redan om människor som avlidit i kolerautbrott.

Vad gör ADRA?
ADRA och partners är på plats och har gett omedelbar stöd till drabbade människor efter orkanen Matthew. Man har delat ut paket med mat, vattenreningsutrustning och hygienartiklar.

Kolera var redan ett bekymmer innan orkanen, och risken är mycket större för både kolera och andra vattenburna sjukdomar i efterdyningarna av orkanen. ADRA är redan i gång med arbetet för att förhindra att kolera sprider sig landet.

Hittills har ADRA och bidragit med följande:
- 7 vattenreningsmaskiner som kan rengöra 140 liter vatten per minut.
- 288.000 vattenreningstabletter som kan rena totalt 2,88 miljoner liter vatten.
- 1000 nödhjälpspaket till familjer som inkluderar tvål, tandkräm, tandborste, bindor, tvättmedel och andra produkter för personlig hygien och en vattenreningsenhet som kan ge rent vatten för ett år.

För en nation som Haiti, det allra fattigaste på västra halvklotet, är en naturkatastrof av denna omfattning också en humanitär katastrof. Haitiska folket håller fortfarande på med återuppbyggnaden efter den stora jordbävningen 2010. Innan orkanen Matthew levde tiotusentals människor i tält och tillfälliga plåtskjul och risken för kolera var redan stor. Nu bor tusentals människor i trånga skyddsrum. I sådana situationer är rädslan för sjukdomsutbrott alltid ett bekymmer.

Hjälp oss att hjälpa fler
ADRA Sverige bidrar med 10.000USD till insatsen på Haiti. Hjälp oss så att vi kan hjälpa fler! 

Ge en gåva direkt

Swisha in en gåva via 123 900 7212 märk med "Haiti" 

Skicka SMS
Sms:a ADRA 50 till 72930 så skänker du 50 kronor.
Sms:a ADRA 100 till 72930 så skänker du 100 kronor.

Ge en gåva via ADRA Sveriges har ett 90-konto:
PlusGiro 90 07 21-2
Bankgiro 900-7212
Märk inbetalningen med "Haiti".

Tack för Din gåva!